აუთსორსინგი AdSource-ში


ციფრული მარკეტინგი

რატომ აუთსორსინგი?

თანამედროვე ბიზნესი ეძებს სულ ახალ და ახალ შესაძლებლობებს და გზებს გაზარდოს ბრენდის ცნობადობა და დაიკავოს წამყვანი პოზიციები ბაზარზე. ამისათვის ის მიმართავს სხვადასხვა ხერხებს და გზებს: იკვლევს კონკურენტულ გარემოს, ფიქრობს ახალ მარკეტინგულ სტრატეგიებსა და სარეკლამო კამპანიებზე,
ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ ეძებს ახალ სარეკლამო არხებს და ა.შ.

სწორი მიდგომაა, როდესაც ბიზნესი ცდილობს სხვადასხვა ტიპის სარეკლამო მომსახურებაზე რისკების დივერსიფიკაციას. მათ შორის ციფრული მარკეტინგის შემთხვევაშიც და ფიქრობს ამ მიმართულების აუთსორსინგზე.

ციფრული მარკეტინგის აუთსორსინგი და მისი უპირატესობა.

ციფრულ მარკეტინგულ მომსახურებაზე აუთსორსინგი განსაკუთრებით საინტერესოა მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის. რადგან, ასეთი ტიპის მომსახურებით ბიზნესი მნიშვნელოვნად ზოგავს ფულად რესურს და მოკლე დროში აღწევს დასახულ მიზნებს.

ციფრული მარკეტინგის მომსახურებაზე აუთსორსინგით ბიზნესი თავიდან იცილებს ისეთ რისკებს და ზედმეტ დანახარჯებს, როგორიცაა მაგ:

  • არასათანადო კვალიფიკაციის და უნარების მქონე სპეციალისტის ან სპეციალისტთა ჯგუფის აყვანა თანამშრომლად;
  • დანახარჯების გაწევა თანამშრომლის სამუშაო ადგილის მოწყობისთვის;
  • დანახარჯები ხელფასზე წყაროსთან დასაბეგრ საშემოსავლო გადასახადზე;
  • დანახარჯები სადაზღვეო პრემიებზე;
  • ტრენინგებზე გაწეული ხარჯები და სხვა;
  • ასევე, თანამშრომლის შვებულებაში ყოფნის დროს არ არის დროებითი შემცვლელი კადრის მოძიების საჭიროება.

აუთსორსინგი AdSource-ში.

ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში თქვენ აიცილებთ მსგავს რისკებს, დაზოგავთ დროს, რესურს და მიიღებთ კვალიფიციურ მომსახურებას, სწრაფად განვითარების შესაძლებლობას და ყველა იმ სიკეთეს, რაც გააჩნია აუთსორსინგს.

სარეკლამო სააგენტო/ონლაინ სარეკლამო სააგენტო/ციფრული სარეკლამო სააგენტო/რეკლამების სააგენტო/ონლაინ რეკლამების სააგენტო/ინტერნეტ რეკლამის სააგენტო/ინტერნეტ რეკლამების სააგენტო/სარეკლამო კომპანია/ონლაინ სარეკლამო კომპანია/ციფრული სარეკლამო კომპანია/ინტერნეტ სარეკლამო კომპანია/ონლაინ სარეკლამო საგენტოები/ონლაინ სარეკლამო კომპანიები/sareklamo kompania/sareklamo kompaniebi/cifruli sareklamo kompania/cifruli sareklamo kompaniebi/internet sareklamo kompania/internet sareklamo kompaniebi/internet sareklamo saagento/internet sareklamo saagentoebi/onlain sareklamo saagento/onlain sareklamo saagentoebi