ონლაინ მარკეტინგი დღეს.


ონლაინ მარკეტინგი, ონლაინ მარკეტინგის სააგენტო, ონლაინ მარკეტინგის კომპანია, ონლაინ რეკლამა, ონლაინ რეკლამები, ონლაინ რეკლამირება

 

“ონლაინ მარკეტინგი/ციფრული მარკეტინგი” – ეს ტერმინი დამკვიდრდა გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში, როდესაც დაიწყო ციფრული სერვისების განვითარება. ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის კვალდაკვალ დაიწყო რეკლამირების და მარკეტინგის ტრადიციული ფორმების და საშუალებების ტრანსფორმაცია ციფრულ არხებში.

მსოფლიოში ინტერნეტ მომხმარებლის ზრდასთან ერთად დღითიდღე იზრდება ინტერნეტ რეკლამის მნიშვნელობა და ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ვითარდება ციფრული სარეკლამო არხებიც.

იხ. ჩვენი სერვისები

ონლაინ მარკეტინგს ტრადიციულთან შედარებით ცალსახა უპირატესობა აქვს. ეს არის: მზარდი წვდომა მიზნობრივ აუდიტორიაზე,
ხარჯეფექტურობა, საშუალება ფოკუსირება მოახდინო კონკრეტულ სეგმენტზე და შესაბამისად მნიშვნელოვნათ გაზარდო ამა თუ იმ კამპანიის პროდუქტიულობა, ასევე დათვალო შედეგები ზუსტად.

თანამედროვე სამყაროში ძნელად წარმოსადგენია განავითარო თანამედროვე ბიზნესი ონლაინ მარკეტინგის გარეშე.

დღეს, ნებისმიერი ბიზნესისთვის იქნება დამწყები, თუ მოქმედი მუდმივ გამოწვევად დგას ციფრული პლატფორმების და არხების ათვისება, ეფექტური მარკეტინგული კამპანიების შექმნა, სწორი სტრატეგიის ჩამოყალიბება, განვითარება და ეფექტურად მართვა. ამ გამოწვევებზე პასუხის გაცემა წარმოუდგენელია ონლაინ მარკეტინგის ძლიერი სპეციალისტის ან სპეციალისტთა ჯგუფის გარეშე.

იხ. აუთსორსინგი AdSource-ში

ედსორს,adsource,ედსორსი

ციფრული მარკეტინგის სააგენტო/ციფრული მარკეტინგის კომპანია/დიჯიტალ მარკეტინგი/დიგიტალ მარკეტინგის სააგენტო/digital marketing სააგენტო/ონლაინ მარკეტინგის სააგენტო/ონლაინ მარკეტინგის კომპანია/ონლაინ მარკეტინგი/ონლაინ მარკეტინგი/onlain marketingi/cifruli marketingis saagento/onlain marketingis kompania/onlain marketingis saagento/ციფრული სარეკლამო კომპანია/cifruli sareklamo saagento kompania/”ონლაინ მატრკეტინგი”/”ონლაინ მარკეტინგის სააგენტო”/ინტერნეტ მარკეტინგი/ინტერნეტ მარკეტინგის სააგენტო/ინტერნეტ მარკეტინგის კომპანია/internet marketingi/internet marketingis saagento/internet marketingis kompania/cifruli media marketingi/ციფრული მედია მარკეტინგი/ონლაინ მარკეტინგის კამპანია/ციფრული მარკეტინგის კამპანია/როგორ ავარჩიო ონლაინ მარკეტინგის სააგენტო/როგორ შევარჩიო ონლაინ-ინტერნეტ მარკეტინგის სააგენტო/ინტერნეტ მარკეტინგის სააგენტოები/ინტერნეტ მარკეტინგის კომპანიები/ონლაინ მარკეტინგის კომპანიები/ონლაინ მარკეტინგის სააგენტოები/ციფრული მარკეტინგის კომპანიები/ციფრული მარკეტინგის სააგენტოები .